forex trading logo

Segítség a Vasvárinak

Az iskolánkat adományokkal vagy az adó 1 %-ának felajánlásával a következő szervezeten keresztül is támogathatja:

Vasvári Természetismereti Turisztikai Kulturális és Sportegyesület (VTTKSE)

adószám: 18499285-1-07

számlaszám: 10918001-00000033-07250008

 

 Oklevél 2012

Oklevél 2011

Oklevél 2010

Címlap Iskolánkról Különös közzétételi lista
Különös közzétételi lista

 

A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. § kötelezi az intézményeket a különös közzétételi lista megjelentetésére.
 
 
1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához
2.   A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai
          végzettsége és szakképzettsége
elérhető: 2021/22-es tanév-Segítő munkatársak  útvonalon
3.   Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve
elérhető: Adatok-Mérések-Országos  útvonalon
4.   Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
5.  Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók
nem releváns
6.   Középiskolákban az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként
          feltüntetve
7.   Szakképzésben részt vevő iskolákban a pályakövetés eredményei
nem releváns
8.   Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés
          lehetősége
elérhető: 2021/22-as tanév-Délutáni kötelező órák
illetve 2021/22-as tanév-Tanórán kívüli foglalkozások útvonalakon
9.    Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
elérhető: Alapdokumentumok-Pedagógiai program útvonalon
10.  Iskolai tanév helyi rendje
elérhető: 2021/22-as tanév-Munkaterv(ill. Eseménynaptár) útvonalon
11.  Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma
elérhető: 2021/22-as tanév-Osztályok névsora útvonalon