forex trading logo

Segítség a Vasvárinak

Az iskolánkat adományokkal vagy az adó 1 %-ának felajánlásával a következő szervezeken keresztül is támogathatja:

Vasvári Természetismereti Turisztikai Kulturális és Sportegyesület (VTTKSE)

adószám: 18499285-1-07

számlaszám: 10918001-00000033-07250008

 

 Oklevél 2012

Oklevél 2011

Oklevél 2010

Cserekapcsolatok

 

Scheffold Gymnasium – Schwäbisch Gmünd

Freyung Gymnasium

AFS

 

Scheffold Gymnasium – Schwäbisch Gmünd
&
Vasvári Pál Gimnázium – Székesfehérvár

 

Schwäbisch Gmünd a Baden-Württemberg tartomány Kelet-Württemberg régiójának központja, ahol a tradíciók és a jelen hihetetlen szimbiózist alkotnak. Egyrészt folyik a hagyományos arany- és ezüstművesség és ékszergyártás kisipari művelése, másrészt megtalálható a legnagyobb műszaki fejlettségű termelés, a kutatómunka is.

-Az iskoláról:

A Scheffold Gimnázium általános képzést nyújtó intézmény 5-től a 13. osztályig. Az iskolának három profilja van. A természettudományos profilban a 9-11. osztályokban a harmadik idegen nyelv helyett természettudományi tárgyak vannak, és a 11. osztályban a fizika a fő tantárgy. A nyelvi profilon belül három idegen nyelvet oktatnak /sorrend: angol, latin francia/. Az ének-zene profil keretén belül 5. osztálytól emelt óraszámú ének-zene oktatás van, a 9. osztálytól kezdve az ének-zene a fő tantárgy.

-A partnerkapcsolatról:

A két gimnázium kapcsolata 17 éve áll fenn megszakítás nélkül. 1990-ben Székesfehérvár akkori polgármestere, Balsay István közvetítésével jutott el iskolánkba az igény, hogy a Schwäbisch Gmündi Scheffold Gimnázium magyar, székesfehérvári testvériskolát keres. Ekkor még a testvérvárosi kapcsolatok is a kezdeti időszakban voltak. Iskolánk német szakos tanárnője, Dr. Fehér Dezsőné vállalta fel ezt a szervezést, majd az iskola német szakos kollégáival bonyolította éveken át. Így alakult ki az a szinte állandó programsorozat, melynek célja egymás városának, országának, kultúrájának, fontos történelmi eseményinek megismerése. A magyar diákok szemszögéből pedig két héten át tartó folyamatos nyelvgyakorlás.
Hogyan is zajlik a diákcsere? A szervezés már az adott tanév őszén kezdődik a létszám, és a résztvevők számának pontosításával. Kölcsönös levélírással igyekeznek a diákok megismerni egymást. Felkészülnek a várható programokra. Egy hetet töltenek a magyar diákok partnerük családjánál, illetve a német diákok a magyar diákok családjánál. Mindkét helyszínen fogadják a csoportot a városházán, majd következik a városnézés, ezzel egybekötve játékos városismereti verseny. Itt eltérések is vannak természetesen. A magyar diákok órát látogatnak a német iskolában, több projektben vettek már részt, mint pl. diákköltők írásai, montázs készítése, ismerkedés a Rems Zeitung szerkesztésével, fogyasztói szokásokkal foglalkozó projekt, kézműves foglalkozás. … A szabadidős programok közül emlékezetesek a közeli és távolabbi városokba tett kirándulások mint pl. Ulm, Stuttgart, Rust, Sigmaringen, Blaubeuren, Murrhardt, Schwäbisch Hall, Dinkelsbühl, Göppingen megtekintése …
Reményeink szerint az adott évi találkozás mindig kellő kíváncsiságot, érdeklődést kelt a továbbiakban is, hogy ezt a szép hagyományt még sokáig folytathassuk.

 

 

 

FREYUNG GYMNASIUM – VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM

„A kultúra nem ismer határokat”

A címként szereplő mondat immár szlogenné vált, emblémájává az egyre fejlődő diákcserének és a két iskola tanárai között fennálló kapcsolatnak.
Hogy is kezdődött?

Akkor, amikor még szinte lehetetlen volt nyugatra utazni, megpróbáltunk lehetőségeket keresni: így történhetett meg, hogy az iskolánk lánykórusának jelentkezése – többek között – Freyung polgármesteréhez is megérkezett. Érdektelennek találta és a papírkosárba dobta. Ekkor vezérelte a sors Eugen Sagmeister urat ügyei intézésére a városházára, ahol bepillantott a kosárba, csak annyit látott, hogy „lánykórus”, kivette, eltette, levelet írt, meghívott bennünket és mi 1987. áprilisában megérkeztünk.
Aztán a csoda: a parkolóban rengeteg ember és autó, a busz begördült, kiszállás, „spontán” köszöntő dal, siker, aztán egyre-másra gördülnek ki az autók és fogynak a lányok.
Barátságos arcok, gondoskodás, szimpátia, fantasztikus szervezés, kirándulások, aztán a koncert! Nagy – nagy siker!
A panzióban már az első reggelinél váratlan látogató: egy idős magyar tanárnő, aki nem tudott eljönni a koncertre, de látni akart minket.
A koncert után Fodor doktor hívott meg bennünket a házába – egyszóval nagyon jó volt ott már akkor is magyarnak lenni!
A lányok számára mindig kivételes alkalom volt Freyungba utazni. Barátságok születtek, melyek máig tartanak, szerelem, házasság… Hiszen a vendéglátó családok fiataljainak arra is volt gondja, hogy az a pár lány, aki a panzióban lakott se unatkozzon: értük jöttek, meghívták őket. Aztán mi voltunk a vendéglátók; kétévenként váltakozva. Közben felépült a Kurhaus, amelynek gyönyörű szép színháztermében az elsők között adtunk értékes, egész estét betöltő koncertet. Az egyik évben valódi különlegességgel szolgáltak vendéglátóink: egy fúvószenekarral látogattak hozzánk, akik a Koronázó téren, aztán a Halászbástyán, végül a templomban adtak koncertet – frenetikus sikerrel. A következő tavaszon május1-t Schönbrunnban töltöttük, láttuk a májusfa állítást, a hegyek hósapkáit, mígnem lent már tavasz volt.
Megannyi élmény! Őszintén szólva, sehol nem kaptunk ennyi gondoskodást, szeretetet, mint Freyungban. Köszönet érte mindenek előtt Renáta és Eugen Sagmeisternek, aki „kihalászott minket a papírkosárból”, azoknak a családoknak, - Mindl és a Blaschko –családnak, akik mindvégig, ma is ápolják ezt a barátságot és mindenkinek névtelenül, akik befogadták lányainkat, szeretettel, gondoskodással vették őket körül, csordultig megtöltötték a a hangversenytermet, és első kézből megmutatták nekik, hogy milyen az a világ, ahova akkor mi még csak tartozni szerettünk volna, és ahova ma már tartozunk.
2000 –2001-től a kóruskapcsolatot az évenként ismétlődő diákcsere követte, majd 2003-tól tanárok kisebb csoportjai ismerkednek egymás oktatási rendszerével, iskolájával, kultúrájával.
2007 április 23-án a Vasvári gimnáziumban a német diákok és kísérőik részvételével az 50 éves Gimnázium emlékezett a 20 évet számláló bajor-magyar kapcsolatra.

Iskolánk korábbi igazgatója, Juhász László írta az alkalomra megjelent kiadványban:
„Húsz évvel ezelőtt indult útjára a freyungi gimnázium és a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium kapcsolata, amely az idők folyamán egyre mélyebbé, tartalmasabbá és bensőségesebbé vált. Közvetve természetesen nemcsak a két iskola tanulóit és tanárait érintette és érinti, hanem elsősorban a szülőkön keresztül a két város polgárait is.
A 2000/2001. tanévtől kezdődően indult be az azóta is évi rendszerességgel zajló diákcsere, melynek során tanulók egy-egy csoportja kölcsönösen vendégül látja egymást, megismertetik egymással szűkebb és tágabb pátriájukat, kultúrájukat, szokásaikat, és eközben komoly emberi kapcsolatok, barátságok alakulnak ki.
A két iskola kapcsolata 2003-tól új színfolttal gazdagodott, tanárok egy-egy kisebb közössége egymás iskolájával, oktatási struktúrájával ismerkedik.
Kiemelkedő jelentőségűnek vélem a 2006 novemberében a két iskola diákjainak közös bemutató műsorát, amely része volt a német magyar kultúrévadnak. Köszönet illeti mindazokat, akik akár kísérőként, akár szervezőként, vagy más módon részt vettek a közös munkában”
Kiállítás és műsor tette színessé a megemlékezést, amelyet jelenlétével megtisztelt Hans Mindl Úr, a gimnázium nyugalmazott igazgatója, aki az első perctől kezdve ott volt másod-polgármesterként, fogadó szülőként, igazgatóként, kísérőként, barátként.
Az ő tollából származnak a következő gondolatok:
„Freyung polgárai és városi tanácsa nagyon örültek, amikor még a vasfüggöny korában, a 80-as évek közepén Eugen Sagmeister meghívására a Vasvári Pál Gimnázium kórusával létrejött a kapcsolat. Már az első koncertek Caritas-sonderschule nagy sikerűek voltak a freyungi polgárok körében. Én magam minden alkalommal örültem, amikor városi tanácsosként, majd második polgármesterként a magyar vendégeket hivatalból üdvözölhettem, és a kórus csodálatos zenei produkcióját hallgathattam.
Aztán a freyungi zenekedvelők és a templomi kórus viszontlátogatására került sor. Minden alkalommal meglepetésként érte a freyungiakat a felülmúlhatatlan magyar vendégszeretet, a valódi szívélyesség, de el voltak ragadtatva a gyönyörű tájtól, a történelmi belvárostól, és Magyarország váraitól is. Élvezték a pompás magyar ételeket, borokat. Az egyes családok között személyes barátságok szövődtek, sőt egy házasság is ennek a találkozásnak köszönhető. A népek egyetértése tehát nagyon jól sikerült, és néhányan a magyarok közül, mint Gődény Istvánné, Horányi Ottília és Poklosi Péter ugyanúgy otthon érezhették magukat Freyungban, mint néhány freyungi Magyarországon.
Az idők folyamán a kapcsolatot tovább ápoltuk, majd a 2000-2001 tanévtől diákcsereként folytattuk. Az ötlettől el voltam ragadtatva, hiszen ismertem a magyarok életmódját, zenei képességüket, emberi tartásukat.
Igazgatóként fontos volt számomra, hogy a jövő Európája érdekében a fiatalokban felébresszem egymás megismerésének igényét, hogy később egymás kultúrájára is kíváncsiak legyenek. A diákcsere immár hét éve tart. Évente egy-egy hetet töltenek diákjaink Magyarországon és Bajorországban. Budapest, Balaton, Veszprém, Herend, Dunakanyar, Eger, ill. Passau, Regensburg, München, Tierpark Straubing, Sieberbergverk Bodennmais, Graphitverk Kropfmühl szerepeltek a programban. A német fogadószülők mindig elragadtatással beszéltek a magyar cseregyerekek jólneveltségéről, udvariasságukról, nyelvtudásukról. Gyakran szövődtek barátságok, a gyerekek között soha nem volt megértésbeli probléma
Így aztán nem véletlen, hogy pár éve a tanárok között is elkezdődtek a kölcsönös látogatások, ahol további érdekes programok, a felülmúlhatatlan magyar konyha remekei, kiváló magyar borok tették feledhetetlenné a fentieken túl a magyarországi napokat”.
Az iskola képviseletében Franz Brunner úr igazgatóhelyettes a folytatásról, a jövőről beszélt, amely reményeink szerint további diákgenerációknak mutatja meg országaink földrajzi és kulturális kincsein túl azt is, hogy az emberi kapcsolatok mennyire fontosak mindannyiunk számára.
Júliusban magyar diákok üde színfoltot jelentettek matrózblúzukkal a freyungi gimnáziumban. A diákcsere hetében, szerdán vendégek gyülekeztek a nagyteremben ahol vendéglátóink szervezésében közös műsorral emlékeztünk az őszi eseményekre. Kellemes emlékeket idézett ez a délután, hiszen novemberben nagy sikerű bajor–magyar estre voltunk hivatalosak, ahol diákjaink méltóképpen képviselték hazánkat, iskolánkat.
Remélem, hogy ez a szoros barátság továbbra is fennmarad, és hogy fiatalságunk számára Európa a népek egyetértését, a békét, a barátságot fogja jelenteni. Azért, hogy mindez a fehérvári és freyungi diákok számára már évek óta lehetséges volt, köszönet jár mindazoknak, akik részt vettek a programok szervezésében és lebonyolításában.

 

 

 

AFS

 

Iskolánk tanulói nemcsak a német partneriskolák egy hetes vendégeiként gyarapíthatják nyelvi ismereteiket, hanem egy teljes tanévet is eltölthetnek külföldön az AFS szervezésében.
Az AFS (American Field Service) egy nemzetközi, önkéntes alapon működő, kormányoktól és vallásoktól független, nem profitorientált szervezet, mely interkulturális tanuláshoz nyújt lehetőséget. A szervezet lehetővé teszi középiskolások számára, hogy egy teljes tanévet töltsenek külföldi középiskolákban. Négy kontinens több mint 40 országa között válogathatnak a jelentkezők.
Az AFS cserediákok külföldi családoknál élnek, egy évre „új” szülőket kapnak, ezáltal megismerkedhetnek más értékekkel, életmóddal és gondolkodással. Ez alatt az egy év alatt igen alapos nyelvtudásra tesznek szert, közben felfedeznek egy másik világot, ugyanakkor
önmagukat is jobban megismerhetik.
A Vasvári Pál Gimnázium az 1991/1992-es tanévben került kapcsolatba az AFS-szel, a Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvánnyal. Azóta iskolánk számos tanulója volt a program részese, akik tapasztalataikat és élményeiket az iskolaújság hasábjain és számos baráti beszélgetés során osztották meg diáktársaikkal és tanáraikkal.
Az AFS iránti érdeklődést motiválja az iskolánkban e szervezet keretében itt tanuló diákok példája, évente 2-3fő, akik a világ minden részéből- Franciaországtól kezdve, Olaszországot át egészen Hongkongig- érkeznek hozzánk. Az AFS cserediákok bekapcsolódnak mind az iskola hétköznapjaiba, mind az ünnepeibe is. Egy tanév elteltével egy „kis darab” Magyarországot visznek haza magukkal a szívükben, gondolataikban és elméjükben.
A világot járt és világot látott vasváris diákok életében meghatározó élmény volt ez az egy esztendő, mialatt a magyar kultúra utazó diákkövetei is voltak, akik nemcsak maguknak, hanem Magyarországnak is barátokat, támogatókat szereztek.

 

fel