forex trading logo

Segítség a Vasvárinak

Az iskolánkat adományokkal vagy az adó 1 %-ának felajánlásával a következő szervezeten keresztül is támogathatja:

Vasvári Természetismereti Turisztikai Kulturális és Sportegyesület (VTTKSE)

adószám: 18499285-1-07

számlaszám: 10918001-00000033-07250008

 

 Oklevél 2012

Oklevél 2011

Oklevél 2010

Erdei iskola

 

TEREPGYAKORLAT, AVAGY ERDEI ISKOLA 

A 90-es évek derekán iskolánk földrajz, biológia és kémia szakos tanárai- név szerint Baranyai László, Bujpál Péter és Szabó Endre- úgy határoztunk, hogy egyetemi mintára a mi gimnáziumunkban is megpróbálunk terepgyakorlatot tartani a diákoknak, hiszen természettudományokkal a legjobb magában a természetben foglalkozni.
Kezdeményezésünk nyitott fülekre talált az iskola vezetésénél és a diákoknál egyaránt. Így
került sor 1998-ban az első, akkor még fakultatív terepgyakorlatra. Ezen a hatosztályos képzésben tanuló tizedikesek vettek részt igen szép számban, dacolva a városiak számára mostoha körülményekkel és az esős időjárással. Műszerparkunk ekkor még elég kezdetleges volt, de ezt az elmúlt évek során pályázati pénzekből sikerült bővítenünk,és persze a program is változott, bővült. Ma már minden tizedikes osztály részt vesz ezen a gyakorlaton, melynek neve időközben erdei iskolára változott.
Ezen bevezető után következzen egy cikkrészlet  a Fejér Megyei Hírlapból:
„Életszagú terepgyakorlat.- Bakonycsernye után Kisgyónnak fordultunk, s az erdő szélén máris megtaláltuk a Vasvári Pál Gimnázium tizedikeseinek harmincfős táborát. A csapat egyik fele a délutáni kirándulást pihente ki a büfében némi jégkrémmel, a többiek viszont már nekiláttak az esti gulyásvacsora előkészületeinek. … Ma szereltük fel az új meteorológiai állomást –meséli Baranyai László tanár úr. Mérni tudjuk a szélirányt, és- sebességet, a páratartalmat. Egy másik műszerrel a talajban, illetve a felszínen, valamint egy-és kétméteres magasságban végzünk méréseket, de van légnedvességmérőnk és légnyomásmérőnk is. A diákok hatóránként csoportosan mérik, jegyzőkönyvben rögzítik az adatokat-nagyon lelkesek, érdeklődőek. … Legújabb szerzeményünk egy hangerősségmérő, melyen mérve-ez már megállapíttatott- Bujpál tanár úr 129 decibellel tudott kiabálni. Itt nem lehet a magyar oktatás „teremszagúságáról” beszélni: a terepgyakorlat kiterjed az élőhelyekre, az állatokra, növényekre. –Tessék, itt egy bencepoloska - emel fel egy csúf kis rovart Szabó tanár úr- persze most halottnak tetteti magát.- Vannak tudományok, amelyek megfoghatatlanok a gyerekek számára, de itt az erdőben életközelbe kerül az állat- és növényvilág. Sokkal több kérdésük van, mint az iskolában, és még este is lejönnek a társalgóba a mikroszkópot nézegetni vagy az éjszakai égboltot távcsövezni…”
Nos, így látta a Hírlap újságírója- Kocsis Noémi, volt vasváris diák- a terepgyakorlatot. De milyennek látta egy diák 2001-ben? Lássuk!
„Erdei iskola a Vasvári Pál Gimnáziumban … Délelőtt érkeztünk Bakonycsernyére osztályfőnökünkkel, Kistelekiné Szenkovits Szilvia tanárnővel. Az elkényeztetett urbánus bandának nagy kaland volt a negyvenfokos melegben felmászni a dombtetőre, az egykori falu helyén található turistaházakhoz. A szállásfoglalás után ájultan hevertünk az árnyékban, de fél óra múlva a fiúkat már a focipályáról kellett a „gyűlésbe” rángatni. A tanár urak elmagyarázták, miért vagyunk itt, mi lesz a feladatunk. Megismerkedtünk az ijesztően bonyolultnak tűnő meteorológiai berendezésekkel, a vízkémiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges mérőtáskával. Lelkes önkéntesek vállalták a meteorológiai méréseket négyóránként. A kötelező favágás, krumplipucolás után egy rövidebb túrára indultunk, hogy kipróbáljuk a csalánost rövidnadrágban. Az erdőben megtaláltuk a régi falu romjait, a hajdani udvarokban még nyíltak a kerti virágok. A fiúk szedtek egy csokorra valót Szilvi néninek, aki finom gulyáslevessel várt bennünket.
Este tábortüzet raktunk, körülültük, népdalokat énekeltünk. Később Baranyai tanár úr felállította a teleszkópot, mindenki megnézhette a holdtöltét. Hajnalban nagyon lehűlt az idő, jobbnak láttuk lefeküdni aludni.
Másnap korán reggel keltünk. Reggeli után csákányokkal, mérőszalagokkal, nagyítókkal, növényhatározókkal és szendvicsekkel felszerelkezve nekivágtunk egy, a tegnapinál hosszabbnak, izgalmasabbnak ígérkező túrának. Első megállóhelyünk a geológiai feltárás volt, ahol talajszelvény készítése volt a feladat. A kőzetekben tengeri élőlények, egysejtűek
fosszíliáit találtuk.
Ezután az osztály két csoportra oszlott. Fele a hegyoldalon telepedett le növényeket számolni, fákat mérni, az ismeretlen fajokat a Kis növényhatározóból kerestük ki. A többiek ez alatt a csodaszép Tűzköves-árokban kutattak kövületek után, sziklát másztak … volt, aki a barlangba is bemerészkedett. Miután cseréltünk, és mindenki határozott növényt, keresett ammonitát, együtt indultunk tovább a Csikling-vár felé. Itt megálltunk, pihentünk a romoknál, majd lassan, fáradtan ballagtunk „haza”.
Paprikás krumplit kaptunk vacsorára. Mosogatás után még sokáig üldögéltünk a tűz mellett, vidáman beszélgettünk, fociztunk egyet a már harmatos fűben, éjjeli lepkéket kerestünk, elénekeltük a vasváris indulót, és nyugovóra tértünk.
Másnap reggeli után összeült a „tudományos konferencia”, elemeztük a kis patakból vett vízmintákat, összegeztük a meteorológiai mérések eredményeit. Hazaindulásig még arra is volt időnk, hogy az eredményeket számítógépbe tápláljuk…” Nos, így látta-érezte-írta Radics Vera tizedikes diákunk Kisgyónt.
Ilyen a mi erdei iskolánk. Egy kis természetjárás és főzés, biológia és favágás, meteorológia és takarítás, vízkémia és éneklés, csillagászat és tábori hangulat, Bisel-módszer és hidrotour!
Aki már volt a kisgyóni erdei iskolában az tudja, hogy milyen (ilyen !), aki pedig még nem, az előbb-utóbb megtudja, megtapasztalja.