forex trading logo

Segítség a Vasvárinak

Az iskolánkat adományokkal vagy az adó 1 %-ának felajánlásával a következő szervezeten keresztül is támogathatja:

Vasvári Természetismereti Turisztikai Kulturális és Sportegyesület (VTTKSE)

adószám: 18499285-1-07

számlaszám: 10918001-00000033-07250008

 

 Oklevél 2012

Oklevél 2011

Oklevél 2010

Címlap
2020/2021. tanévre történő beiskolázás 4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS

A 2019. november13-án a 4 évfolyamos tájékoztatón kivetített anyag a linkre kattintva elérhető:
www.vasvarigimn.hu/vpg/files/BEISKOLÁZÁS4évfolyamos(3).pdf

SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM

8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár u. 71.

Telefon: (22) 315-198, (22) 312-969

E-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu

Internet cím: www.vasvarigimn.hu

Igazgató: Horváth József

Beiskolázási felelős: Démuth Csaba igazgatóhelyettes

OM azonosító szám: 037857

A tanulmányi területet meghirdető feladatellátási hely kódja iskolánknál: 001 

Induló osztályok száma:    2

 

♦    Fél osztály négy évfolyamos kerettantervre épülő, helyi tantervű,
matematikából emelt óraszámú

Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód): 0003

A 9. és 10. évfolyamon a matematikát, fizikát és az angol nyelvet emelt óraszámban; a matematikát, kémiát, biológiát, informatikát és az idegen nyelveket csoportbontásban tanulják.

 Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik érdeklődnek a matematika iránt, és továbbtanulásukhoz a tárgy emelt szintű ismerete szükséges (pl. mérnöki, pénzügyi, gazdálkodási és kereskedelmi karok).

 A kötelezően tanult idegen nyelv az angol vagy a német / a felvett tanulók nyelvi előtanulmányainak függvényében. (Nincs előírás a nyelvi előképzettségre!)

 

Az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása érdekében a tanulóknak vállalniuk kell az órarendbe iktatott, nem kötelező tanítási órákon való részvételt is.

A második idegen nyelv a 9. évfolyamtól az angol, a német, a francia, olasz és az orosz  közül kerül ki a tanuló választása, illetve az iskola lehetősége szerint.

 

A 11-12. évfolyamon az iskola Pedagógiai Programja és a tanulók választása szerint  külön szervezett közép- és emelt szintű érettségire felkészítő csoportokban tanulják a tárgyakat.

 

ÓRATERV A KÉPZÉSHEZ: 

 
9. évf.
10.évf.
11. évf.
12. évf.
Magyar nyelv
4
4
4 vagy 6
4 vagy6
Magyar irodalom
Történelem
2
2
3 vagy 5
4 vagy 6
Etika
 
 
1
 
Angol  nyelv
4
4
4 vagy 6
4 vagy 6
Második idegen nyelv
3
3
3 vagy 5
3 vagy 5
Matematika
4
4
3 vagy 5
4 vagy 6
Informatika
2
1
3
3
Fizika
2,5
3
2 és +3
3
Biológia
 
2
és +3
és +3
Kémia
2
2
3
3
Földünk és környezetünk
2
2
 
2
2
Ének-zene
1
1
 
 
Rajz és vizuális kultúra
1
1
 
 
Testnevelés és sport
5
5
5
5
Tánc és dráma
1
 
 
 
Művészetek
 
 
2
2
Életvitel és gyakorlat
 
 
 
1
Osztályfőnöki
1
1
1
1
                   A pirossal szereplő óraszámokat a tanuló választhatja.

 

 

 

    Fél osztály négy évfolyamos kerettantervre épülő, helyi tantervű, természettudományos tantárgyakból emelt óraszámú

Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód): 0004

A 9. és 10. évfolyamon kémiát, biológiát, fizikát és az angol nyelvet emelt óraszámban; a kémiát, biológiát, matematikát, informatikát és az idegen nyelveket csoportbontásban tanulják.

Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik érdeklődnek a természettudományok iránt, és továbbtanulásukhoz e tárgyak emelt szintű ismerete szükséges (pl. orvos, állatorvos, fogorvos, gyógyszerész, agrár-, környezet-, bio- és erdőmérnök, vegyész, biológus, fizikus).

A kötelezően tanult idegen nyelv az angol vagy a német / a felvett tanulók nyelvi előtanulmányainak függvényében. (Nincs előírás a nyelvi előképzettségre!)

 

Az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása érdekében a tanulóknak vállalniuk kell az órarendbe iktatott, nem kötelező tanítási órákon való részvételt is.

A második idegen nyelv a 9. évfolyamtól az angol, a német, a francia, az olasz és az orosz   közül kerül ki a tanuló választása, illetve az iskola lehetősége szerint.

A 11-12. évfolyamon az iskola Pedagógiai Programja és a tanulók választása szerint  külön szervezett közép- és emelt szintű érettségire felkészítő csoportokban tanulják a tárgyakat.

 

ÓRATERV A KÉPZÉSHEZ:

 
9. évf.
10. évf.
11. évf
12.. Évf
Magyar nyelv
4
4
4vagy6
4 vagy6
Magyar irodalom
Történelem
2
2
3 vagy 5
4 vagy6
Etika
 
 
1
 
Angol  nyelv
4
4
4 vagy 6
4 vagy 6
Második idegen nyelv
3
3
3 vagy 5
3 vagy 5
Matematika
3
3
3 vagy 5
4 vagy 6
Informatika
1
1
3
3
Fizika
2,5
3
2 és +3
3
Biológia
1
2
és +3
és +3
Kémia
2
3
 
3
3
Földünk és környezetünk
2
2
 
2
2
Ének-zene
1
1
 
 
Rajz és vizuális kultúra
1
1
 
 
Testnevelés és sport
5
5
5
5
Tánc és dráma
1
 
 
 
Művészetek
 
 
2
2
Életvitel és gyakorlat
 
 
 
1
Osztályfőnöki
1
1
1
1
     A pirossal szereplő óraszámokat a tanuló választhatja.

 

 

 

    Egy osztály négy évfolyamos kerettantervre épülő, helyi tantervű, angol nyelvből emelt szintű. (TAGOZAT!)

Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód): 0005

Az angol nyelvet magas óraszámban, csoportbontásban tanulják.

A 9. és 10. évfolyamon csoportban tanulják az idegen nyelveket, a matematikát és az informatikát.

A képzés célja a nyelvvizsgára és az emelt szintű érettségire való felkészítés.

Azon tanulók jelentkezését fogadjuk, akik legalább 6-7-8. osztályban tanulták az angol nyelvet.

Azoknak a jelentkezőknek, akiknek nincs angol nyelvből osztályzatuk 6-7-8. évben, de egyéb módon tanulták az angol nyelvet, a gimnáziumban kell kérniük a nyelvi meghallgatásukat, s ha azon megfelelően teljesítettek, jelentkezhetnek a képzésre.

www.vasvarigimn.hu/vpg/files/Angol nyelvi meghallgatásról_4 oszt.pdf

Az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása érdekében a tanulóknak vállalniuk kell az órarendbe iktatott, nem kötelező tanítási órákon való részvételt is.

A második idegen nyelv a 9. évfolyamtól a német, a francia,az olasz  és az orosz  közül kerül ki a tanuló választása, illetve az iskola lehetősége szerint.

A 11-12. évfolyamon az iskola Pedagógiai Programja és a tanulók választása szerint  külön szervezett közép- és emelt szintű érettségire felkészítő csoportokban tanulják a tárgyakat.

 

 ÓRATERV A KÉPZÉSHEZ:

 
9. évf.
10. évf.
11. évf.
12. évf.
Magyar nyelv
4
4
4 vagy 6
4 vagy 6
Magyar irodalom
Történelem
2
2
3 vagy 5
4 vagy 6
Etika
 
 
1
 
Angol  nyelv
6
6
vagy 3
vagy 3
Második idegen nyelv
3
3
3 vagy 5
3 vagy 5
Matematika
3
3
3 vagy 5
4 vagy 6
Informatika
1
1
3
3
Fizika
2
2
2 és +3
2
Biológia
 
2
és +3 
és +3
Kémia
2
2
 
3
3
Földünk és környezetünk
2
2
 
2
2
Ének-zene
1
1
 
 
Rajz és vizuális kultúra
1
1
 
 
Testnevelés és sport
5
5
5
5
Tánc és dráma
1
 
 
 
Művészetek
 
 
2
2
Életvitel és gyakorlat
 
 
 
1
Osztályfőnöki
1
1
1
1
                    A pirossal szereplő óraszámokat a tanuló választhatja.

 

 

 

Felvételi eljárás: A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán kötelező a  részvétel. (A felvételi vizsga az Oktatási Minisztérium által kidolgozott tételek felhasználásával történik.)

Az írásbeli felvételi megírására bejelentkezés határideje: 2019. december 6.
            (Jelentkezési lap az általános iskolában kérhető illetve
           
 elérhető a Honlapunkon: Beiskolázás-Jelentkezési lapok útvonalon).

Az írásbeli vizsga időpontja: 2020. január 18 . (szombat) 10.00 óra

A gimnáziumba jelentkezés határideje: 2020. február 19. 

 

A felvételi pontszámítás módja:  a hozott és a felvételin szerzett pontok összegeként.

·     A hozott pontoknál a 7. év végi és a 8. félévi osztályzatok összegének 2,22-szeresét vesszük figyelembe a készségtárgyak kivételével. Ez a felvételi pontok 50 %-át jelenti, maximálisan 200 pont.

·     A másik 50 %-ot a központi írásbeli vizsga eredménye alapján számítjuk (50-50 pontos feladatlapok esetén 100x2), ami szintén maximálisan 200 pont lehet.

Az elérhető legmagasabb eredmény tehát: 400 pont

 

Tájékoztatás az iskolában a fenti képzésekről: 2019. november 13. (szerda) 16.30 óra és 18.30 óra (a két tájékoztatón ugyanaz hangzik el.)

Vidéki tanulók számára a városi kollégiumokban ellátást tudunk biztosítani.

 

Felvételi előkészítőt a négy évfolyamos képzésre nem tartunk.