forex trading logo

Segítség a Vasvárinak

Az iskolánkat adományokkal vagy az adó 1 %-ának felajánlásával a következő szervezeten keresztül is támogathatja:

Vasvári Természetismereti Turisztikai Kulturális és Sportegyesület (VTTKSE)

adószám: 18499285-1-07

számlaszám: 10918001-00000033-07250008

 

 Oklevél 2012

Oklevél 2011

Oklevél 2010

Címlap
2020/2021. tanévre történő beiskolázás 6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS

 

A 2019. november 12-én a 6 évfolyamos tájékoztatón kivetített anyag a linkre kattintva elérhető:
www.vasvarigimn.hu/vpg/files/BEISKOLÁZÁS6évfolyamos(3).pdf

 

 SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM

8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár u. 71.

Telefon/fax: (22) 315-198, (22) 312-969

E-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu

Internet cím: www.vasvarigimn.hu

Igazgató: Horváth József

Beiskolázási felelős: Démuth Csaba igazgatóhelyettes

OM azonosító szám: 037857

A tanulmányi területet meghirdető feladatellátási hely kódja iskolánknál: 001 

Induló osztályok száma:            2

 

¨0001 tanulmányi terület kódja (Tagozatkód):Egy osztály   6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv,
angol nyelvből emelt szintű (TAGOZAT !)

¨0002 tanulmányi terület kódja (Tagozatkód):Egy osztály 6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv,

       német nyelvből emelt szintű (TAGOZAT!)

 

Az idegen nyelvet magas óraszámban, csoportbontásban tanulják kezdő, illetve haladó szinten. További csoportbontások: matematika, magyar nyelvtan és informatika.

 Az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása érdekében a tanulóknak vállalniuk kell az órarendbe iktatott nem kötelező tanítási órákon való részvételt is.

Azon tanulók jelentkezését fogadjuk a 0001 kódszámú tagozatra, akik legalább az 5-6. osztályban tanulták az angol nyelvet.

Azoknak a jelentkezőknek, akiknek nincs angol nyelvből osztályzatuk 5-6. évben, de egyéb módon tanulták az angol nyelvet, a gimnáziumban kell kérniük a nyelvi meghallgatásukat, s ha azon megfelelően teljesítettek, jelentkezhetnek a képzésre.   

www.vasvarigimn.hu/vpg/files/Angol nyelvi meghallgatásról_6 oszt.pdf

A 0002 kódszámú tagozatra nincs előírás a nyelvi előtanulmányokra.

A második idegen nyelv tanítása a 9. évfolyamon indul a tanuló választása és az iskola lehetősége szerint a következő nyelvekből: angol, német, francia, olasz, orosz.

A 11-12. évfolyamon az iskola Pedagógiai Programja és a tanulók választása szerint  külön szervezett közép- és emelt szintű érettségire felkészítő csoportokban tanulják a tárgyakat.

 

ÓRATERV: 

 ANGOL (0001) tagozat
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Magyar nyelv
4
4
4
4
4 vagy 6
4 vagy 6
Magyar irodalom
Történelem
2
2
2
2
3 vagy 5
4 vagy 6
Etika
 
 
 
 
1
 
Erkölcstan
1
1
 
 
 
 
Angol nyelv
5
5
5
5
5 vagy 3
5 vagy 3
Második idegen nyelv
 
 
3
3
3 vagy 5
3 vagy 5
Matematika
3
3
3
3
3 vagy 5
4 vagy 6
Informatika
1
1
1
1
3
3
Fizika
1,5
1,5
2
2
2 és +3
3
Biológia
1,5
1,5
 
2
2 és +3
2 és+3
Kémia
1,5
1,5
2
2
3
3
Földünk és környezetünk
1,5
1,5
2
2
2
2
Ének-zene
1
1
1
1
 
 
Rajz és vizuális kultúra
1
1
1
1
 
 
Életvitel és gyakorlat
1
 
 
 
 
1
Testnevelés és sport
5
5
5
5
5
5
Tánc és dráma
 
 
1
 
 
 
Művészetek
 
 
 
 
2
2
Osztályfőnöki
1
1
1
1
1
1

                                            A pirossal szereplő óraszámokat a tanuló választhatja.

            ÓRATERV:
 Német (0002) tagozat
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Magyar nyelv
4
4
4
4
4 vagy 6
4 vagy 6
Magyar irodalom
Történelem
2
2
2
2
3 vagy 5
4 vagy 6
Etika
 
 
 
 
1
 
Erkölcstan
1
1
 
 
 
 
Német nyelv
5
5
5
5
5 vagy 3
5 vagy 3
Második idegen nyelv
 
 
3
3
3 vagy 5
3 vagy 5
Matematika
3
3
3
3
3 vagy 5
4 vagy 6
Informatika
1
1
1
1
3
3
Fizika
1,5
1,5
2
2
és +3
3
Biológia
1,5
1,5
 
2
és +3
és +3
Kémia
1,5
1,5
2
2
3
3
Földünk és környezetünk
1,5
1,5
2
2
2
2
Ének-zene
1
1
1
1
 
 
Rajz és vizuális kultúra
1
1
1
1
 
 
Életvitel és gyakorlat
1
 
 
 
 
1
Testnevelés és sport
5
5
5
5
5
5
Tánc és dráma
 
 
1
 
 
 
Művészetek
 
 
 
 
2
2
Osztályfőnöki
1
1
1
1
1
1
                                           A pirossal szereplő óraszámokat a tanuló választhatja.

 

Felvételi eljárás: A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán kötelező a  részvétel. (A felvételi vizsga az Oktatási Minisztérium által kidolgozott tételek felhasználásával történik.)

Az írásbeli felvételi megírására a gimnáziumban (vagy egy olyan másik intézményben ahol
a dolgozat megírására lehetőség van)  kell jelentkezni, ehhez a jelentkezési lapot az oh.gov.hu honlapon,
vagy az iskolában lehet igényelni. (illetve elérhető a Honlapunkon: Beiskolázás-Jelentkezési lapok útvonalon)

Az írásbeli felvételi megírására a bejelentkezés határideje: 2019. december 6.

Az írásbeli vizsga időpontja: 2020. január 18 . (szombat) 10.00 óra

A gimnáziumba jelentkezés határideje: 2020. február 19. 

Jelentkezés módja: Jelentkezést elektronikus felületen kell kitölteni. A kinyomtatott ’Jelentkezési lap’ot a gimnáziumba kell beküldeni. Az ’Adatlap’ot a győri felvételivel foglalkozó központba kell feladni.

  

A felvételi pontszámítás módja:  a hozott és a felvételin szerzett pontok összegeként.

·       hozott pontok számítása: ötödik év végi és 6. I. félévi érdemjegyek összegének kétszerese a következő tárgyakból: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, idegen nyelv (maximálisan 100 pont)

·       felvételin szerzett pontok:  maximálisan 100 pontot lehet elérni az írásbeli vizsgán    

     (a feladatlapok pontszámának összegével).

Az elérhető maximális pontszám tehát: 200 pont.

 

Tájékoztatás az iskolában a fenti képzésekről: 2019. november 12. (kedd) 16.30 óra és 18.30 óra (a két tájékoztatón ugyanaz hangzik el.)

Vidéki tanulók számára a városi kollégiumokban ellátást tudunk biztosítani.

 

A vizsga előtt két alkalommal ingyenes vizsgára hangoló felkészítőt tartunk, amelyre az iskolában kell jelentkezni (személyesen, írásban vagy telefonon) 2019. december 15-ig.

A felkészítők időpontjai:    2020. január    15.00-16.40

                                         és    2020. január  15.00-16.40